Yağmurlama Sulama Sistemleri

Kaliteli ve Dayanıklı Ürünlerimizle Hizmetinizdeyiz
Deka Pipe

Yağmurlama Sulama Sistemleri

Yüksek Verim

Yağmurlama sulama sistemleri ile sulama suyunun tarlaya uygulanmasında derine sızma, iletim ve yüzey akış yöntemleri kullanılarak su kayıpları en aza indirilmektedir.

Yüksek Randıman

Su kullanma randımanı yüksektir ve drenaj sorunu yaratmaz.

Geniş Alan

Özellikle sulama suyunun kıt olduğu yörelerde daha geniş alanların sulanmasına olanak sağlanmaktadır.

  • Darbelere, güneş ışıklarına karı dayanaklı kırılmaz boru,
  • Korozyona karşı direnç,
  • Mikroorganizmalara ve kemirgenlere karşı dayanıklılık,
  • Her türlü arazi şartlarında kolay döşeme olanağı,
  • Taşıma ve birleştirme kolaylığı,
  • Sızdırmazlık sağlayarak su kayıplarını ortadan kaldıran güvenli kontra sistemi,
  • Diğer yağmurlama sulama sistemlerine tam anlamıyla uygunluk sağlar,
  • Bunun avantajı ise; malzemedeki su sızdırmalarını yok etmekte,

Yağmurlama sulama sistemi aslında yağışa benzer bir sulama yöntemidir. Su, pompalama yoluyla bir boru sistemi aracılığı ile dağıtılır ve ardından havaya püskürtülür. Yağmurlama sulama sistemleri ne demek kısaca bahsedelim. Yağmurlama sulama sistemleri, toprağı yumuşatmak için gereken suyu sağlar. Mamuller tarafından tüketilen suyu takviye etmesinin yanı sıra tarımsal faaliyetlere de katkı sağlar. Yağmurlama sulama sisteminin ana amacı her bir bitkiye erişmek ve ihtiyaç duyduğu su miktarını karşılamaktır. Yağmurlama sulama sistemi bazı ögelerden oluşur. Öncelikli olarak bir sulama pompa ünitesi mevcuttur. Bu ünite, kaynaktan aldığı suyu boru sistemine iletilmek için basınç sağlar. Su jetini damlacıklara dönüştüren fıskiyeler vardır. Bu fıskiyeler elle ya da makine ile tarlanın ya da arazinin farklı alanlarına su geçirebilir. Böylece tüm sular eşit miktarda yayılır.

Yağmurlama sulama yönteminin uygulama koşulları nelerdir?

Yağmurlama sulama sistemleri eğer uygun bir şekilde işletilirse oldukça fayda sağlar. Yüzeyi düzgün olmayan, eğimli ya da engebeli arazilerde avantaj sağlar. Sızdırma hızı yüksek olanlarda ya da sığ köklü bitkilerin sulanmasında başarılı sonuçlar verir. Bu sulama yönteminde belirli bir yatırım ve enerji giderleri gerekir ancak daha az işçilik gerektirdiği için bir anlamda işçiliğin pahalı olduğu yerlerde avantaj sağlar. Yağmurlama sisteminin kullanıldığı bazı ürün yelpazeleri vardır. Yağmurlama sulama teknolojisinin en büyük avantajlarından biri tarımda sulama için suyun daha verimli kullanımını sağlamasıdır. Çünkü yağmurlama sistemleri su kaybını azaltır. Su eşit miktarda verildiği için verim artar ve ürünler arasında dengeli bir büyüme olur. Yağmurlama sulama sistemleri ekin verimini arttırır. Özellikle tahıllar, bakliyatlar, buğday, şeker kamışı, sebzeler, meyveler, pamuk, yer fıstığı gibi mamullerin sulanması için idealdir. Sadece bu sıraladığımız ürünlerle sınırlı değildir yanı sıra tarla ve ağaç bitkileri, çiçekler, baharatlar ve çeşniler için de yağmurlama sulama sistemleri idealdir diyebiliriz.

Yağmurlama sulama sistemlerinin avantajları nelerdir?

Su kullanma randımanı yüksektir bu nedenle sulama suyunun az olduğu yerlerde azami fayda sağlar.

Meyilli, engebeli ya da düzgün zemini olmayan arazilerde erozyona neden olmadan sulama yapma imkânı sunar.

İlk başta bir maliyeti olsa da uzun vadede özellikle işçilikten tasarruf sağlar.

Toprağın derinliğinin az olduğu ya da sığ arazilerde uygun bir sulama verimi sağlar.

Denize yakın yerlerde bulunan arazilerde rüzgârla bazı tozlar ya da zararlı haşereler taşınabilir. Yağmurlama sulama sistemi ile bu tozlar ya da zararlı maddeler kolaylıkla yıkanabilir.

Eriyebilir özellikteki suni gübreler, sulama suyu ile birlikte bitkilere verilebilir ve bunun için ekstra bir işçiliğe gerek duyulmaz.

Yağmurlama sulama sistemi ile narin bitkiler dondan ya da sıcaktan korunabilir.

Pek çok bakımdan avantaj sağlayan yağmurlama sulama sistemlerinin birtakım dezavantajları da vardır. Yağmurlama sulama sisteminin dezavantajlarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

 

 

İlk tesis masrafı fazladır. Özellikle sabit sistemlerde yüksek maliyet gerektirir. Sonrasında uzun vadede işçilikten tasarruf sağladığı için karlı bir yatırım olsa da ilk kurulum maliyeti yüksektir.

Su dağılımı eşit miktarda yapılır ve hedef her bir mamulün ihtiyaç duyduğu suyu almasıdır ancak rüzgâr bu durumu olumsuz etkileyebilir. Rüzgâr estiğinde sular savrulduğu için verim konusunda sıkıntı yaşanabilir.

Pompaj için belirli bir güce ihtiyaç duyar ki bu da yakıt sarfiyatını doğurabilir. Alt alta konduğunda yakıt sarfiyatı da bir masraf kalemi olabilir.

Yüksek sıcaklıklar altında çalışan yağmurlama sulama sistemlerinde, su buharlaşması görülebilir. Özellikle yüksek sıcaklıklarda rastlanan bir durumdur.

Sulama sistemlerinde kullanılan pompa modellerinden biri olan yüksek basınçlı santrifüj pompalar ile sulama sisteminin daha verimli çalışması sağlanabilir

DEKA PIPE Yağmurlama Sulama Sistemi ile dik ve ondüleli arazilerde sulama yapılır. Yüzey sulama yöntemleri ile sulanamayan dik eğimli ve ondüleli araziler hiç tesviyeye gerek duyulmadan veya  çok  az  tesviye  ile  yağmurlama sulama ile sulanabilir.

DEKA PIPE Yağmurlama Sulama Sistemi ile arazi tesviyesine gerek duyulmaz. Yağmurlama sulam  asında  ayrıntılı  arazi  tesviyesine  gerek  yoktur. Bazı durumlarda sistemin etkin çalışabilmesi için çok hafif bir tesviye yararlı olmaktadır. Diğer    taraftan    yüzey    sulaması    yoğun     arazi    tesviyesini  gerektirmektedir. Tesviye sırasında yapılan kazı ve dolgu işlemleri sonucunda verimli üst toprak taşınmış olduğu için ürün verimi önemli ölçüde düşmektedir .

DEKA PIPE Yağmurlama Sulama Sistemi ile su kullanma randımanı yüksektir. Yağmurlama sulaması ile sulama suyunun tarlaya uygulanmasında derine sızma, iletim ve yüzey akış yolu ile su kayıpları olmaması nedenleri ile su kullanma randımanı artmakta ve buna bağlı olarak, özellikle sulama  suyunun kıt    olduğu    yörelerde    daha    geniş    alanların    sulanmasına    olanak sağlanmaktadır.

DEKA PIPE Yağmurlama Sulama Sistemi drenaj sorunu yaratmaz. Yağmurlama ile kontrollü su verilebilmesi ile hafif sulama imkanı vardır. Böylece drenaj sorunu olan yörelerde taban suyunun daha fazla yükselmesi veya kumlu, çakıllı topraklarda aşırı su kaybı önlenmektedir.

DEKA PIPE Yağmurlama Sulama Siste mi erozyon tehlikesi oluşturmaz. Eğimi yüksek tarım alanlarında yüzey sulama yöntemleri ile yapılan sulama sonucunda oluşan yüzey akışı ciddi erozyon sorunları meydana getirmekte ve erozyon kontrolünde sayısız güç lüklerle karşılaşılmaktadır. Yağmurlama sulaması, bu nitelikli alanlarda erozyon sorunu yaratmadan başarı ile uygulanabilmektedir.

DEKA PIPE Yağmurlama Sulama Sistemi ile özel eğitime gerek duyulmaz. Yüzey sulam a yöntemleri İle su uygulamasında özel eğitim görmüş sulama ustalarına gerek vardır. Yağmurlama sulamasında ise sistemin takılması, çalıştırılması ve sökülmesi konularında özel yetişmiş ve beceri sahibi kişilere gereksin im duyulmaz.

DEKA PIPE Yağmurlama Sulama Sistemi  ile  ilk yılda tam  üretim sağlanır. Yüzey sulama yöntemlerinde, orta ve ağır tesviyeden sonra verim ancak uzun yıllar sonra tekrar eski düzeyine ulaşmaktadır. Yağmurlama sulamasında tesviyeye   gerek   olmadığından   ilk   yıldan    başlamak    üzere    tam    üretim sağlanmaktadır.

DEKA PIPE Yağmur lama Sulama Sistemi ile az ve yeknesak su uygulaması yapılabilir. Yağmurlama, tohumların çimlendirilmesi, fidelerin yer değiştirme ve seyreltilme işlemleri için sık sık, az miktarda ve yeknesak su uygulaması yapılabilen en  uygun  yöntemdir.Bu  nitelikli  su  uygulaması  yonca,  şeker pancarı gibi küçük tohumlu  bitkilerin  üretiminde  büyük  önem  taşımaktadır. Ayrıca  özellikle  Çukurova  Bölgesi’nde  ağır  bünyeli  topraklarda  kuraklık nedeniyle görülen çimlenme güçlüğü yağmurlama sulama ile giderilmektedir.

DEKA PIPE Yağmur lama Sulama Sistemi daha fazla arazi işleme imkanı verir. Yağmurlama  sulama  yönteminde  sulama  kanallarına  ve  tarla  içi arklarına gerek olmadığından  ekilebilen  arazi  alanı  artacağından  üretimde artış sağlanır. Ayrıca kanallarda ot temizleme ve yabancı otların yayılması gibi sorunlar ortaya çıkmaz.

DEKA PIPE Yağmurlama Sulama Sistemi sulama suyu ile gübreleme yapmayı sağlar. Yağmurlama sulama sisteminde eriyebilir suni gübreler sulama suyuyla birlikte tekniğe uygun ve ikinci bir işçilşk  masrafı gerektirmeden bitkilere verilebilir.

DEKA PIPE Yağmurlama Sulama Sistemi, bitkileri don ve sıcaktan korur. Yağmurlama sulama sistemi ile özellikle sebze, narenciye, bağ ve diğer meyvelikler kış ve ilk bahar aylarında karşılaşılan don olaylarından kolaylıkla ve emniyetle korunabilmektedir . Ayrıca yurdumuzun bazı bölgelerinde zaman zama n etkisini gösteren sıcak ve kuru rüzgarların meydana getirdiği sürgün kurumaları zamanında yapılan yağmurlama sulama ile önlenebilmektedir.

DEKA PIPE Yağmurlama Sulama Sistemi, toprak hazırlamada kolaylık sağlar. Ekim ve dikim işlemleri için gerekli olan tav suyu, yağmur lama sulama ile en uygun biçimde gerçekleştirilmektedir.

DEKA PIPE Yağmurlama Sulama Sistemi, tarımsal işlemlerin aksamadan yürütülmesini sağlar. Yağmurlama sulaması diğer tarımsal işlemlerin yapılmasında esnekli k sağlar ve yapılacak işlemlerin sa yısını a zaltır. Sıra bi tk ile ri ekiminin sıra aralığı, karık genişliği ile sınırla ndı rılmasısöz konusu değildir. Ayrıca karık, tava veya açma gibi işlem lere gerek yoktur.

DEKA PIPE Yağmurlama Sulama Sistemi arazi ekipmanlarının çalışmasında kolaylık sağlar. Yağmurlama sulamada, border ve tava yapma, kanal açma ve benzeri arazi ekipmanlarının çalışmalarını güçleştirici engeller yoktur.

DEKA PIPE Yağmurlama Sulama Sistemi ile yüzlek toprak larda sulama yapılabilir. Tesviye ed ilmesi sakıncalı ola n yüzlek (sığ) topraklarda yağmurlama sulama en uygun yöntem olmaktadır.

DEKA PIPE Yağmurlama Sulama Sistemi, toprakta sürekli tuz yıkanmasını sağlar.

Yağmurlama Ek Parçaları

 DekaPipe Yağmurlama Sulama Sistemleri ile su kullanma randımanı yüksektir ve drenaj sorunu yaratmaz.

Yağmurlama sulama sistemleri ile sulama suyunun tarlaya uygulanmasında derine sızma, iletim ve yüzey akış yöntemleri kullanılarak su kayıpları en aza indirilmektedir. Bu nedenle su kullanma randımanı artmakta ve buna bağlı olarak, özellikle sulama suyunun kıt olduğu yörelerde daha geniş alanların sulanmasına olanak sağlanmaktadır.

Mesaj Yaz
Yardım ister misin?
Merhaba :)
Yardımcı olabilirim