Yağmurlama Sulama Sistemleri

Masspipe Yağmurlama Sulama Sistemi İle Dik ve Ondüleli Arazilerde Sulama Yapılır. Yüzey Sulama Yöntemleri ile sulanamayan dik eğimli ve ondüleli araziler hiç tesviyeye gerek duyulmadan veya çok az tesviye ile yamurlama sulama ile sulanabilir. Masspipe Yağmurlama Sulama Sistemi İle Arazi Tesviyesine Gerek Duyulmaz. Yağmurlama sulamasında ayrıntılı arazi tesviyesine gerek yoktur. Bazı durumlarda sistemin etkin çalışabilmesi için çok hafif bi tesviye yararlı olmaktadır. Diğer taraftan yüzey sulaması yoğun arazi tesviyesini gerektirmektedir. Tesviye sırasında yapılan kazı ve dolgu işlemleri sonucunda verimli üst toprak taşınmış olduğu için ürün verimi önemli ölçüde düşmektedir. Masspipe Yağmurlama Sulama Sistemi İle Su Kullanma Randımanı Yüksektir. Yağmurlama sulaması ile sulama suyunun tarlaya uygulanmasında derine sızma, iletim ve yüzey akış yolu ile su kayıpları olmaması nedenleri ile su kullanma randımanı artmakta ve buna bağlı olarak, özellikle sulama suyunun kıt olduğu yörelerde daha geniş alanların sulanmasına olanak sağlanmaktadır. Masspipe Yağmurlama Sulama Sistemi Drenaj Sorunu Yaratmaz.
Yağmurlama İle Kontrollü su verilebilmesi ile hafif sulama olanağı vardır. Böylece drenaj sorunu olan yörelerde taban suyunun daha fazla yükselmesi veya kumlu , çakıllı topraklarda aşırı su kaybı önlenmektedir. Masspipe Yağmurlama Sulama Sistemi Erozyon Tehlikesi Yaratmaz. Eğimi Yükske Tarım Alanlarında Yüzey Sulama Yöntemleri İle Yapılan Sulama Sonucunda oluşan yüzey akışı ciddi erozyon sorunları meydana getirmekte ve erozyon kontrolünde sayısız güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Yağmurlama sulaması, bu nitelikli alanlarda erozyon sorunu yaratmadan başarı ile uygulanabilmektedir. Masspipe Yağmurlama Sulama Sistemi İle Özel Eğitime Gerek Duyulmaz. Yüzey Sulama Yöntemleri İle su uygulamasında özel eğitim görmüş sulama ustalarına gerek vardır. yağmurlama sulamasında ise sistemin takılması, çalıştırılması ve sökülmesi konularında özel yetişmiş ve beceri sahibi kişilere gereksinim duyulmaz. Masspipe Yağmurlama Sulama Sistemi İle İlk Yılda Tam Üretim Sağlanır. Yüzey Sulama Yöntemlerinde, orta ve ağır tesviyeden sonra verim ancak uzun yıllar sonra tekrar eski düzeyine ulaşmaktadır. Yağmurlama sulamasında tesviyeye gerek olmadığından ilk yıldan başlamak üzere tam üretim sağlanmaktadır. Masspipe Yağmurlama Sulama Sistemi İle Az ve Yeknesak Su Uygulaması Yapılabilir. Yağmurlama, tohumların çimlendirilmesi, fidelerin yer değiştirme ve seyreltilme işlemleri için sık sık, az miktarda ve yeknesak su uygulaması yapılabilen en uygun yöntemdir.Bu nitelikli su uygulaması yonca, şeker pancarı gibi küçük tohumlu bitkilerin üretiminde büyük önem taşımaktadır. Ayrıca özellikle Çukurova Bölgesinde ağır bünyeli topraklarda kuraklık nedeniyle görülen çimlenme güçlüğü yağmurlama sulama ile giderilmektedir. Masspipe Yağmurlama Sulama Sistemi Daha Fazla Arazi İşleme Olanağı Verir. Yağmurlama Sulama Yönteminde Sulama Kanallarına ve Tarla İçi Arklarına gerk olmadığından ekilebilen arazi alanı artacağından üretimde artış sağlanır. Ayrıca Kanallarda Ot temizleme ve yabancı otların yayılması gibi sorunlar ortaya çıkmaz. Masspipe Yağmurlama Sulama Sistemi Sulama Suyu İle Gübreleme Yapmayı Sağlar. Yağmurlama Sulama Sisteminde eriyebilir suni gübreler sulama suyuyla birlikte tekniğe uygun ve ikinci bir işçilik masrafı gerektirmeden bitkilere verilebilir. Masspipe Yağmurlama Sulama Sistemi, Bitkileri Don ve Sıcaktan Korur. Yağmurlama sulama sistemi ile özellikle sebze, narenciye, bağ ve diğer meyvelikler kış ve ilk bahar aylarında karşılaşılan DON olaylarından kolaylıkla ve emniyetle korunabilmektedir. ayrıca yurdumuzun bazı bölgelerinde zaman zaman etkisini gösteren sıcak ve kuru rüzgarların meydana getirdiği sürgün kurumaları zamanında yapılan yağmurlama sulama ile önlenebilmektedir. Masspipe Yağmurlama Sulama Sistemi, Toprak Hazırlamada Kolaylık Sağlar. Ekim ve dikim işlemleri için gerekli olan tav suyu, yağmurlama sulama ile en uygun biçimde gerçekleştirilmektedir. Masspipe Yağmurlama Sulama Sistemi, Tarımsal İşlemlerin Aksamadan Yürütülmesini Sağlar. Yağmurlama sulaması diğer tarımsal işlemlerin yapılmasında esneklik sağlar ve yapılacak işlemlerin sayısını azaltır. Sıra bitkileri ekiminin sıra aralığı, karık genişliği ile sınırlandırılması söz konusu değildir. Ayrıca karık, tava veya açma gibi işlemlere gerek yoktur. Masspipe Yağmurlama Sulama Sistemi Arazi Ekipmanlarının Çalışmasında Kolaylık Sağlar. Yağmurlama sulamada, border ve tava yapma, kanal açma ve benzeri arazi ekipmanlarının çalışmalarını güçleştirici engeller yoktur. Masspipe Yağmurlama Sulama Sistemi ile Yüzlek Topraklarda Sulama Yapılabilir. Tesviye edilmesi sakıncalı olan yüzlek (sığ) topraklarda yağmurlama sulama en uygun yöntem olmaktadır. Masspipe Yağmurlama Sulama Sistemi, Toprakta Sürekli Tuz Yıkanmasını Sağlar.

Mesaj Yaz
Yardım ister misin?
Merhaba :)
Yardımcı olabilirim